Condiţiile de organizare şi desfăşurare a concursului sau a examenului

pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie specifice de

poliţist local

 

Cap. I DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA

CONCURSULUI SAU EXAMENULUI

 

 

I.1. Prezentul regulament cuprinde organizarea şi desfăşurarea de principiu a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie specifice de poliţist local, vacante, din cadrul Poliţiei Locale Oradea.

 

I.2. Funcţiile publice de execuţie specifice de poliţist local, vacante, din cadrul Poliţiei Locale Oradea se ocupă potrivit prevederilor Legii nr.188/1999, privind Statutul funcţionarului public (r2), cu modificările şi completările ulterioare, conform H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi pe baza prezentului regulament.

 

Mai mult...