CAPITOLUL III

 

COMISIA LOCALĂ DE ORDINE PUBLICĂ

 

 

Organism de consultare

Art.11.

 

(1) Activitatea desfăşurată de către Poliţia Locală Oradea va fi supreavegheată de către membrii Comisiei Locale de Ordine Publică, organism cu rol consultativ, compus din:

 

Ø Primarul Municipiului Oradea;

 

Ø Şeful Poliţiei Municipiului Oradea;

 

Ø Şeful Poliţiei Locale Oradea – directorul executiv;

 

Ø Secretarul Municipiului Oradea;

 

Ø 3 consilieri locali.

 

(2) Comisia locală de ordine publică este condusă de Primarul Municipiului Oradea.

 

(3) Comisia locală are următoarele atribuţii:

 

a) asigură cooperarea dintre instituţiile şi serviciile publice cu atribuţii în domeniul ordinii şi al siguranţei publice la nivelul Municipiului Oradea;

 

b) avizează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;

 

c) elaborează proiectul planului de ordine şi siguranţă publică al Municipiului Oradea, pe care îl actualizează anual;

 

d) analizează periodic activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice la nivelul Municipiului Oradea şi face propuneri pentru soluţionarea deficienţelor constatate şi pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social;

e) evaluează cerinţele specifice şi face propuneri privind necesarul de personal al poliţiei locale;

 

f) prezintă Consiliului Local al Municipiului Oradea rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor planului de ordine şi siguranţă publică al Municipiului Oradea. În baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autorităţilor administraţiei publice locale iniţierea unor proiecte de hotărâri prin care să se prevină faptele care afectează climatul social.