CAPITOLUL IV

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A POLIŢIEI LOCALE ORADEA

 

 

Art.12.

Structura organizatorică a Poliţiei Locale Oradea, instituţie cu personalitate juridică, este stabilită prin Hotărâre a Consiliului Local Oradea. Compartimentele funcţionale ale acesteia sunt încadrate cu funcţionari publici.

 

Art.13.

În cadrul Poliţiei Locale Oradea se organizează:

 

a) structura de ordine şi linişte publică şi pază a bunurilor;

 

b) structura din domeniul circulaţiei pe drumurile publice;

 

c) structura de disciplină în construcţii şi afişajul stradal;

 

d) structura de protecţie a mediului;

 

e) structura de activitate comercială.

 

 

(1) Funcţiile publice din poliţia locală, inclusiv funcţiile publice specifice de poliţist local, în raport cu nivelul studiilor necesare ocupării, se clasifică după cum urmează:

 

 

a) clasa I cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent;

 

b) clasa a III-a cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

 

 

(2) Funcţionarii publici din poliţia locală numiţi în funcţiile publice prevăzute pentru clasa a III-a pot ocupa numai funcţii publice de execuţie.

 

(3) După nivelul atribuţiilor, funcţionarii publici din cadrul poliţiei locale pot fi:

 

a) funcţionari publici de conducere;

 

b) funcţionari publici de execuţie.

 

 

(4) Funcţionarii publici de conducere din cadrul poliţiei locale sunt numiţi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în una dintre următoarele funcţii publice:

 

a) director executiv;

 

b) director executiv adjunct.

 

 

(5) Funcţia publică de execuţie este structurată pe grade profesionale astfel:

 

a) superior, ca nivel maxim;

 

b) principal;

 

c) asistent;

 

d) debutant.