CAPITOLUL III

 

Desfăşurarea activităţilor de către Poliţia Locală Oradea

 

Art. 29

 

(1) Desfăşurarea activităţilor de către Poliţia Locală Oradea se realizează având la bază diagnoza şi prognoza făcută la început de an calendaristic, cu orizont anual şi mediu, reluate ori de câte ori situaţiile o impun. Aceste activităţi au la bază Planul anual şi de perspectivă cu principalele activităţi ale Poliţiei Locale Oradea în domeniul operativ, administrativ, al pregătirii generale şi specifice precum şi în cel al diverselor acţiuni întreprinse, proprii şi în afara acesteia.

 

(2) Lunar se vor desfăşoară şedinţe de lucru, iar săpămânal şedinţe de coordonare.

 

(3) Informarea personalului se va realiza bilunar sau ori de câte ori situaţia o impune.

 

Programul de lucru

 

Art. 30

 

Programul de lucru este :

(1) De luni până vineri între orele 8,00 – 16,00 pentru personalul care ocupa functii publice generale de executie, respectiv pentru șeful de serviciu care coordonează activitatea de la birouri, directorul executiv și directorul executiv adjunct;

 

(2) Programul de lucru al poliţiştilor locali si al șefului de serviciu sector operativ este conform cu Buletinul Posturilor aprobat de către directorul executiv întocmit în baza planificării lunare a serviciilor de permanenţă, în ture, conform particularităţilor misiunilor specifice ţinându-se cont de specificul compartimentelor şi de necesităţile impuse de situaţia operativă.

 

Pregătirea profesională

 

Art. 31

 

(1) Pregătirea teoretică a personalului se va realiza în baza planului întocmit în acest scop, denumit Plan de perfecţionare profesională. Acesta va cuprinde elemente legislative şi de comunicare cu cetăţeanul.

 

(2) Se vor realiza testări profesionale ori de câte ori acest lucru se va impune prin decizia directorului executiv, directorului executiv adjunct, respectiv desemnarea şefului de serviciu sector operativ în vederea verficării nivelului de pregătire în ceea ce priveşte cunoaşterea legislaţiei generale şi specifice, a testării abilităţilor de comunicare precum şi a prevederilor legislaţiei rutiere, cu participarea unui reprezentant al Sindicatului Naţional al polţiştilor locali Lex Pol Loc conform sentinţei civile nr. 11/S/2011.

 

(3) Pregătirea în ceea ce priveşte folosirea armamentului din dotarea Poliţiei Locale Oradea va face obiectul unui capitol distinct din Planul de perfecţionare profesională anuală, şi se va executa sub formă de testare, de regulă semestrială.

Documente de bază în strategia de funcţionare a instituţiei

 

Art. 32

Documentele pe baza cărora se realizează strategia de funcţionare Poliţiei Locale Oradea sunt următoarele:

 

Ø Misiunea anuală a instituţiei, stabilită în funcţie de necesităţile impuse de situaţia operativă.

 

Ø Atribuţiile Poliţiei Locale Oradea, stabilite în Legi şi Hotărâri;

 

Ø Hotărâri ale Consiliului Local Oradea;

 

Ø Dispoziţii ale Primarului Municipiului Oradea;

 

Ø Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Oradea aprobat prin Hotărâre a

 

Consiliului Local;

Ø Protocoalele de colaborare cu Poliţia, Jandarmeria şi alte instituţii conform legislaţiei

 

în vigoare;

Ø Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale Oradea;

 

Ø Regulamentul de Ordine Interioară al Poliţiei Locale Oradea;

 

Ø Fişa postului fiecărui angajat;

 

Ø Planul de perfecţionare profesională;

 

Ø Alte planuri elaborate, după caz.

Art. 33

 

(1) Poliţia Locală Oradea comunică, de îndată, prin agenţii săi, organelor abilitate, datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, de care a luat cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor şi activităţilor specifice.

 

(2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Poliţia Locală Oradea cooperează cu unităţile, respectiv cu structurile teritoriale ale Poliţiei Române, ale Jandarmeriei Române, ale Poliţiei de Frontieră Române şi ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii.

 

(3) Poliţia Locală Oradea solicită intervenţia unităţilor/structurilor teritoriale competente ale Poliţiei Române sau ale Jandarmeriei Române pentru orice alte situaţii ce exced atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii.

 

(4) Poliţia Locală Oradea poate încheia cu alte autorităţi şi instituţii publice protocoale de cooperare având ca obiect detalierea modalităţilor prin care, în limitele competenţelor legale ale fiecărei structuri, acestea îşi oferă sprijin în îndeplinirea activităţilor sau a misiunilor specifice.