CAPITOLUL IV

Personalul Poliţiei Locale Oradea

 

Funcţii

Art. 34

 

(1) Funcţiile din Poliţia Locală Oradea se clasifică, în funcţie de nivelul studiilor, după cum urmează:

  • Clasa I cuprinde funcţiile pentru a căror ocupare sunt necesare studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent;
  • Clasa a II-a cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare se cer studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă
  • Clasa a III-a cuprinde funcţii pentru a căror ocupare sunt necesare studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

 

(2) După nivelul atribuţiilor, funcţionarii publici din cadrul Poliţiei Locale Oradea pot fi funcţionari publici de conducere, funcţionari publici de execuţie şi funţionari ce sunt încadraţi în funcţii publice specifice de poliţişti locali.

 

(3) Poliţiştii locali cu funcţii de conducere sunt numiţi în una din următoarele funcţii publice:

 

a) Director executiv;

b) Director executiv adjunct;

c) Şef serviciu;

 

(4) Funcţionarii publici care desfăşoară activităţi, altele decât cele prevăzute în lege, specifice funcţiilor de poliţişti locali sunt numiţi în funcţii publice generale, conform Statutului funcţionarilor publici. Acestea sunt cele de consilier, respectiv referent.

 

(5) Funcţionarii publici care exercită atribuţiile prevăzute de Legea 155 a poliţiei locale art. 6-11 cu excepţia art. 6 lit h) sunt numiţi în funcţia publică specifică de poliţist local.

 

(6) Funcţiile publice de execuţie de poliţist local, precum şi cele generale de consilier şi referent, sunt structurate pe grade profesionale după cum urmează: Superior, Principal, Asistent, Debutant.

 

Procedura de Evaluare a funcţionarilor publici din cadrul Poliţiei Locale Oradea

Art. 35

Funcţionarii publici din cadrul Poliţiei Locale Oradea sunt evaluaţi conform legislaţiei specifice privitoare la evaluarea performanţelor profesionale anuale aplicabile funcţionarilor publici.