CAPITOLUL VII

Asigurarea Logistică şi a armamentului

 

 

Art. 51

Asigurarea Logistică vizează dotarea cu mijloace letale, mijloace neletale, autovehicule, diferite mijloace de comunicaţii, spaţii, clădiri, materiale de echipament inclusiv uniformele de serviciu, carburanţi, lubrifianţi, de uz intern birotică, sanitare, audio-video, etc.

 

Asigurarea tehnico-materială

 

Art. 52

Asigurarea tehnico-materială a Poliţiei Locale Oradea se va realiza conform prevederilor legale .

 

Folosirea armelor letale şi neletale

 

Art. 53

 

(1) Poliţia Locală Oradea este autorizată să procure, să deţină şi să folosească arme letale şi arme neletale precum şi muniţia corespunzatoare pentru înarmarea personalului propriu în condiţiile prevăzute de lege.

 

(2) Portul şi folosirea armamentului precum şi a muniţiei din dotare se face în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.