Ambrozia este una dintre cele mai supărătoare plante din cauza puternicului său efect alergen, iar ambrozia înfloreşte între sfârşitul lui iulie şi sfârşitul lui septembrie, perioada cea mai periculoasă pentru oamenii suferinzi de alergie.

Astfel, de la începutul anului 2017, Poliţia Locală Oradea a demarate acţiuni de antrenare a tuturor deţinătorilor legali, cât şi a administratorilor terenurilor şi spaţiilor verzi infestate cu această plantă alergenă – ambrozia.

            Prin urmare, au fost identificate un număr de 575 de terenuri pe care creştea această plantă alergenă – ambrozia. Astfel, în scopul salubrizării terenurilor respective, au fost somate 374 de persoane fizice şi juridice, deţinători ai terenurilor.

În următoarea etapă s-au verificat ducerea la îndeplinire a celor prevăzute în avertismente, fiind întocmite un număr de 158 de procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, cu sancţiunea principală de Avertisment şi măsura complementară de salubrizare a terenurilor, cu termen între 48 h şi 3 zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă a procesului-verbal. Ca urmare a neconformării avertismentelor aplicate, au fost întocmite, până în prezent, 44 de procese-verbale având ca sancţiune principală amenda contravenţională, cu suma totală în valoare de 13.200 lei.

            Menţionăm că, în urma demersurilor prezentate mai sus, un procent de aproximativ  60 % din proprietari s-au conformat în ceea ce priveşte salubrizarea terenurilor.

            Referitor la diferenţa de terenuri nesalubrizate, în proporţie de aproximativ 40 % procedurile continuă în prezent, acestea având termen de finalizare la sfârşitul lunii iulie 2017.

            În continuare Poliţia Locală Oradea, recomandă proprietarilor şi deţinătorilor legali ai terenurilor neîntreţinute, infestate cu această plantă alergenă – ambrozie, să ia toate măsurile necesare de salubrizare a acestor zone, în caz contrar fiind pasibili de sancţiuni cu amenzi de la 200 la 5.000 lei.