Poliția Locală Oradea este serviciul public de interes local, specializat, al Municipiului Oradea, inființat în scopul asigurării ordinii și siguranței publice pe raza teritorială a municipiului, precum și pentru paza obiectivelor si bunurilor apartinând domeniului public și privat al acestei unitati administrativ-teritoriale.

Activitatea Poliției Locale se realizează în interesul cetățenilor și al comunității în ansamblu, precum și în sprijinul instituțiilor statului prin acțiunile desfășurate de acestea în zona de competență, exclusiv pe baza și în executarea legii.

 

Începand cu data de 1 ianuarie 2011 a intrat în vigoare Legea Poliției Locale nr.155/2010, precum și H.G. nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și functionare a Poliției Locale. Actul normativ prevede ca Poliția Locală veghează la apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietatii private și publice, manifestă o atenție deosebită pentru prevenirea și descoperirea infracțiunilor, contribuie la asigurarea ordinii și liniștii publice, a pazei bunurilor, la asigurarea în condiții optime a circulației pe drumurile publice, controlează respectarea legislației în domeniul protecției mediului, al disciplinei în construcții, al afisajului stradal și al activităților comerciale și contribuie la eficientizarea serviciilor furnizate de autoritățile administrației publice locale în domeniul evidenței persoanelor.